HeimFolkehelseoversyn

Folkehelseoversyn

Om folkehelseoversyn

Folkehelseoversynet er heilskapleg og seier noko om helsetilstanden til befolkninga, samstundes som den vurderer påverknadsfaktorar, utfordringar og ressursar.

Folkehelseoversynet er viktig informasjon for kommunen sine prioriteringar, for arbeidet med folkehelse og for planarbeidet til kommunen.  

Med samla oversikt over folkehelse i kommunen kan ein prioritere og sette kurs med gjeldande status og utfordringar lagt til grunn. 


Sist oppdatert: 17.12.2018
Publisert: 28.11.2018