Før skulestart

Overgang frå skule til barnehage

Mange barn har barnehageerfaring før dei startar på skulen. Difor har vi laga felles retningsliner for å sikre det gode samarbeidet. Rutinane skal gi barna og foreldra ein trygg overgang, og skulane tilgang til viktig informasjon.

Program for førskulebarna

Tid

Tiltak

Deltakarar

Ansvar

November

Kartleggja kor mange barn frå ulike bhg, som skal byrja på dei ulike skulane. Sende oversikt til den enkelte skule. Registrera barn som ikkje går i barnehage, sende oversikt til skulane.

 

Styrar

Skule/barnehage

Januar

Kartlegge om det er barn med spesielle behov

Styrar, rektor

Styrar

Januar/Februar

Innskriving på skulen

Rektor, elev,

foreldre/føresette

Rektor

April/Mai

Foreldremøte – Informasjon om skulen og SFO-tilbodet

 

 

Treff med 1.klasse

Føresettte, rektor,

tilsette i skulen, tilsette i barnehage

 

Førskulegruppa

1.klasse elevar

Rektor

 

 

 

Kontaktlærar

April/Mai

Omvisning på skulen

 

Treff med fadderklassen i barnehagen

Førskulegruppa

 

Førskulegruppa

Pedagogisk leiar

 

Tilsette i barnehagen

Mai

1.klasse lærar må være kjent.

 

Rektor

Mai/Juni

Overføringsmøte: «Dette har vi med oss i barnehagesekken»

 

Kontaktlærar besøkjer førskulegruppa

 

Treff med 1.klasse

 

Pedagogisk leiar, kontaktlærar,  styrar/rektor, evt PPT og helsesøster

 

 

Personale i skulen

Barnehagen/skulen

Kontaktlærar, evt Helsesøster

 

Rektor/styrar

 

Kontaktlærar, pedagogisk leiar

Juni

Førskuledagar – bli kjent med skulen og SFO

Førskulegruppa

Rektor/styrar, pedagogisk leiar, kontaktlærar

Informasjon om barnet ditt

For å sikre ein god og trygg overgang for barnet ditt, vil barnehagen be om at du signerer eit samtykkeskjema som gir avdelingsleiar i barnehagen lov til å dele informasjon med kontaktlærar på barneskulen.

Har barnet ditt spesielle behov, tar skulen initiativ til ei eiga vurdering ilag med deg som føresett for å sjå på moglege tiltak.

Vil du vite meir?

Trykk her for å laste ned plan for overgangen mellom barnehagen og barneskulen.


Sist oppdatert: 04.11.2021
Publisert: 18.06.2018