Søkje heimesjukepleie

Heimesjukepleie gir hjelp og rettleiing, til eldre, sjuke og personar med funksjonstap som bur heime.

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på rådhuset i Lonevåg eller send dei til:

Osterøy kommune
Helse, omsorg og sosial
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Kva skjer vidare?

 • Vi vurderer søknaden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
 • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.

Kva kostar det? 

Heimesjukepleie er gratis.

Kva får du?

Du kan mellom anna få hjelp til :

 • Medisinhandtering
 • Dagleg stell
 • Stell av sår
 • Råd og rettleiing om kosthald og helse
 • Råd og retteleiing slik at du sjølv kan meistre oppgåver som til dømes å lage til medisin, skifte stomi med meir.
 • Å stå opp, legge deg og toalettbesøk

Krav til søkjar

Du treng hjelp på grunn av sjukdom eller funksjonstap.

Kontakt oss

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med forvaltningskontoret

Telefon:

Telefontid kvar dag kl. 10.00-14.00.

Anette Knutsen

 • Telefon: 945 39 393

Hanne Bernes Øvsthus

 • Telefon: 409 12 114

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Kontaktpersonar i heimetenesta

Administrasjon 56 19 26 10

Besøksadresse: 

Fotlandsvegen 27

5282 Lonevåg

Vis i kart 

Einingsleiar Anne B. Jørgensen

Avdelingsleiar

Linda Tepstad

Ingrid Mosevoll Aglèn


Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.

 


Sist oppdatert: 10.01.2022
Publisert: 31.05.2018