Jordmortenesta

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Er du gravid kan du få oppfølging av lege eller jordmor, eller ei kombinasjon av desse gjennom svangerskapet.

Gravide kan få tilbod om første konsultasjon tidleg i svangerskapet. Ønskjer du time hos jordmor ber vi om at du ringjer eller sender e-post.

Kontakt

Kommunejordmor Kari Anne Fossheim

For timebestilling, send e-post til jordmor eller ring helsestasjonen på telefon 56 19 24 00

Opningtider

Jordmor treff du ved Osterøy helsestasjon måndag, tysdag, onsdag og annakvar fredag.  

Besøksadresse

Fotlandsvegen 27

5282 Lonevåg

Vis i kart 

Om jordmortenesta

Dei nasjonale retningslinene innebær at gravide med normalt svangerskap har 6 -8 kontroller i løpet av svangerskapet, i tillegg til ultralydundersøkelse. Dei som har behov for det, vil bli henvist til kontroll eller oppfølging av spesialist, eller ha tett oppfølging av jordmor og/eller fastlege.

Tenesta til gravide omfattar:

 • Samtale, råd og rettleiing om sentrale tema innan helse, livsstil og graviditet
 • Helsekontroll i graviditet
 • Tilvising til spesialisttenesta ved behov
 • Ammeveiledning
 • Førebuing til fødsel
 • Informasjon om foreldrerolla
 • Heimebesøk etter fødselen til alle førstegangsfødende eller ved spesielle behov.
 • Samtale/kontroll etter fødselen
 • Hjelp til familieplanlegging / val av prevensjon

Ta med helsekort for gravide og morgenurin kvar gong du kjem til jordmor

Etter fødselen

 • Etter fødselen får mor/barn og den nye familien vidare oppfølging på helsestasjonen med jordmor/helsesjukepleiar
 • Vektkontroll nyfødt
 • Ammeveiledning
 • Råd/ veiledning i foreldrerollen
 • Barselgrupper
 • 6 ukers kontroll hos helsesjukepleiar/ lege

Les meir om helsestasjon for barn frå 0 til 6 år.

Svangerskapsavbrot

Du kan be om abort innan utgangen av den tolvte svangerskapsveka (84 dagar).

Du treng ikkje å grunngi valet ditt, og vel sjølv om du vil ta imot rettleiing og råd.

Snakkar du med lege, skal han eller ho gi informasjon om inngrepet blir utført og eventuelle komplikasjonar. Legen skal også gi informasjon om den støtta samfunnet kan gi deg, dersom du ønskjer det.

Slik går du fram

 • Du kan snakke med lege, helsestasjon eller ta direkte kontakt med eit sjukehus med gynekologisk avdeling.
 • Du treng ikkje tilvising frå fastlege for å ta kontakt med sjukehuset.
 • Når du tar kontakt med lege, helsestasjon eller sjukehus, må dei vite datoen for første dag i den siste menstruasjonen din

Kva seier lova?

Nyttige lenkjer og brosjyrar


Sist oppdatert: 13.08.2020
Publisert: 12.08.2020