Synstelefonen

Synstelefonen  55 97 80 80

Fredager frå kl 09.00-15.00

Vi vill med dette å informere om at Blindeforundet har inngått samarbeidsprosjekt med Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus om å betjene ein nasjonal synstelefon. 

Synstelefonen er ein lågterskel rådgjevingteneste der ein kan ringe inn med spørsmål om syn, augeproblem, augediagnoser eller synsrehabilitering, og få råd og anbefalinger. Alle kan benytte seg av tilbudet, både personer med spørsmål på eigne vegne, pårørande og andre. 

Tenesta er open kvar fredag, da er sjukepleiar Anette Særvold med Øyeavdelingen Haukeland tilgjengelig for å svare på alt ein måtte lure på om syn. Anette Særvold har lang erfaring med å jobbe saman med augepasienter.

Om du er i kontakt med nokon som treng råd og rettleing om syn og synsrehabilitering, informer gjerne om tenesten. 

Meir informasjon om tenesta finn du på  Blindeforbundet.no.

 

   


Sist oppdatert: 10.05.2023
Publisert: 10.05.2023