Valkort

Innbyggjarar som har ein digital postkasse frå Digipost eller e-Boks ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 vil få sendt valkortet digitalt, og vil på same måte som ved stortingsvalet i 2021 ha valkortet lett tilgjengeleg på mobilen på valdagen eller ved førehandsrøystinga. 

Digitalt valkort vert sendt ut før ordinær førehandsrøyting startar. 

Dei som ikkje har digital postkasse vil få valkortet tilsendt på vanleg måte i posten.


Sist oppdatert: 16.02.2023
Publisert: 16.02.2023