HeimKoronaKoronavaksineStatus vaksinering

Status vaksinering

Grafen viser totalt tal på vaksinerte med 1. og 2. dose i Osterøy kommune.

NB! Grafen vert oppdatert automatisk kvar time. 

FHI henter sine tal direkte frå SYSVAK som er det nasjonale vaksineregisteriet. Difor kan FHI sine tal vere oppdatert før oss. Du kan sjå status på FHI sine sider her:

Folkehelseinstituttet sine nettsider.

 

Grafen viser progresjonen på vaksineringa, fordelt på aldersgrupper. Grunnlagstala er henta frå SSB, medan vaksinetala er henta frå FHI sin database. SSB sine grunnlagstal vert oppdatert kvartalvis, FHI sine vaksinetal oppdaterast dagleg.
NB! Grafen vert oppdatert automatisk kvar time.
(NB! Datoen nedst på denne sida "Sist oppdatert" reflekterer ikkje kortid tala i grafane var sist oppdatert. Denne datoen endrar seg kun når me endrar teksten. Tala i grafane vert oppdatert automatisk kvar time.)

Sist oppdatert: 05.05.2021
Publisert: 09.04.2021