12.mars 2020

12.03.20 kl. 15.55:

Alle kommunale og private barnehagar og skular vert stengt frå og med i morgon fredag 13.03.20.

Unntak gjeld for barn som har føresette med jobb i samfunnskritiske funksjonar. (Sjå liste under)

Hauge barnehage og Haus skule er stengt for alle.

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Ny informasjon kjem innan kl. 14.00 fredag 13.03.20.

12.03.20 kl. 14.50:

Vedrørande ny informasjon frå regjeringa så jobbar me no med å oppdatere våre tiltak. Meir informasjon om tiltaka vil kome på heimesida og Facebook-sida vår i løpet av ettermiddagen.

12.03.2020 kl. 13.50:

Osterøy kommune har i dag vedtatt å stenga alle (både private og offentlege) skular og barnehagar frå måndag 16. mars (dersom ikkje regjeringa vedtar annan dato). Hauge barnehage og Haus skule vert stengt frå i morgon fredag 13. mars som eit førebyggjande tiltak. Dette fordi at ein familie, med tilknyting til desse institusjonane, er i karantene med mistanke om koronasmitte. Me har ikkje fått desse prøvesvara enno.

Dette gjeld fram til ny beskjed vert gjeve.

Osterøy kommune har pr. i dag 12.03.20 kl.13.00 ingen med påvist koronasmitte.

Nye restriksjonar for eigne tilsette - oppmoding til alle verksemder, innbyggjarar, lag og organisasjonar


Sist oppdatert: 26.03.2020
Publisert: 16.03.2020