14.mars 2020

14.03.20 kl. 17.30:

Framleis ingen påviste tilfeller med koronasmitte på Osterøy

Smittevernlegen på Osterøy har i dag vore i kontakt med laboratoriet på Haukeland og fått svar på dei prøvane som er tatt. Prøvesvara viser ingen koronasmitte.

Dette vil sei at karantenene for tilsette og barn/føresette på Hauge barnehage og Haus skule opphøyrer.

Dette gjeld kun dei som har vorte satt i karantene grunna forholda ved Hauge barnehage og Haus skule.

Dei som er sett i karantene av andre årsakar har ikkje fått karantene oppheva, f.eks. etter utanlandsopphald. Oversikten over kva land dette gjeld finn du her.

Frå måndag 16. mars vil difor også Hauge Barnehage og Haus skule ha same omsorgstilbod som resten av dei kommunale barnehagane og skulane.


Sist oppdatert: 26.03.2020
Publisert: 16.03.2020