20. april 2020

Lerøy Fossen startar i dag opp att produksjonen gradvis. Dei har hatt og vil framleis ha ein tett dialog og oppfølging frå smittevernlege og koronateamet i Osterøy kommune. Smittevernlegen har og god dialog opp mot fylkeslege og Folkehelseinstituttet angåande utbrotet på bedrifta og oppfylginga av det.

Me vidareformidlar pressemelding frå Krister Hoaas, samfunnskontakt Lerøy Seafood Group:

"Lerøy Fossen planlegger oppstart neste uke.
Beslutningen er tatt i samråd med lokale smittevernmyndigheter og ordføreren i Osterøy kommune.

Da vi valgte å utsette oppstart av aktiviteten på Lerøy Fossen, var det av hensyn til våre ansattes sikkerhet og for å redusere risikoen for smittespredning så mye som mulig.

Som matprodusenter har vi meget strenge hygienekrav. Disse er forsterket med koronakrisen. Nå har vi gjort ytterligere grep.

- Regler om karantene og isolasjon er overholdt

- Ansatte skal ikke ha nærkontakt i produksjonen, nødvendig
smittevernsutstyr vil bli brukt

- Tiltakene er godkjent av kommuneoverlegen i Osterøy
kommune

- Pålegg og anbefalinger fra nasjonale, regionale og lokale
smittevernmyndigheter følges

Lerøy Fossen er en samfunnskritisk virksomhet med samfunnskritisk funksjon. Vi har et ansvar for å holde hjulene i gang og bidra til matproduksjonen, samtidig skal vi ivareta hensynet til våre ansattes sikkerhet, lokalmiljø og kommune."


Sist oppdatert: 20.04.2020
Publisert: 20.04.2020