Forlenging av tiltak

  • Det er no tillatt for husstandar med 4 eller fleire å ha besøk av opp til to personar.
  • Bruk av munnbind er no påbode på kollektiv og offentleg stad der det er fare for at 1 metersregelen ikkje kan haldast.

Forskrifta gjeld i utgangspunktet fram til 6. desember, men om smittetala i regionen heldt fram med å gå ned, kan den verte revidert allereie neste veke.

Me har forståing for at dette er inngripande tiltak som treff kvardagen til mange. Me har valgt å vidareføra desse tiltaka for å best mogleg skjerma dei utsette innbyggjarane våre og for å ha eit håp om ei litt meir normal julefeiring.

Lat oss stå saman om dette. Saman kan me klare alt.

Forskrift om smitteverntiltak i Osterøy kommune.pdf


Sist oppdatert: 27.11.2020
Publisert: 26.11.2020