HeimOppdateringar - kva skjer i OsterøyNye nasjonale innstrammingar

Nye nasjonale innstrammingar

  • I private heimar, hagar eller hytter bør ein ikkje ha meir enn 5 gjester i tillegg til medlemmer av husstanden. Om alle gjestene er frå same husstand, kan ein vera fleire. Det betyr at to familier kan møtast sjølv om dei har mange born.
  • Begrensinga om at ein ikkje bør ha fleire enn 5 gjestar, gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar. Born og unge som er i same kohort i barnehagen eller på barneskulen, er unnteke frå avstandskravet på arrangementer.
  • Me anbefaler at alle er saman med færre personar i sosiale sammenhengar, i kortare tid og ikkje med for mange forskjellige personar i løpet av ei veke.
  • Private sammenkomstar på offentleg stad eller i leigde eller lånte lokaler skal ha ei grense på maksimalt 50 deltakarar.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stades på utandørs arrangement vert begrensa til å gjelda arrangement kor alle i publikum sitt i fastmonterte seter.
  • Regjeringen foreslår å styrke kommunane når det gjeld kontroll med etterlevelsen av reglane for arrangement, serveringsstader og arbeidstakarar.

For meir informasjon klikk på lenka under:

Nye nasjonale innstramminger


Sist oppdatert: 27.10.2020
Publisert: 27.10.2020