HeimOppdateringar - kva skjer i OsterøyVaksinasjon i Osterøy - påminning

Vaksinasjon i Osterøy - påminning

Det er vaksinering ein gong i veka.

Me minner spesielt om at gruppa på 45-54 år er anbefalt å kome for 3. dose, denne gruppa har noko lav dekning for 3. dose, kun i overkant av 60%.

Til samanligning har gruppa 75-85 år ein dekningsgrad for 3. dose på 93%.

Me minner også på at gruppa med alvorleg svekka immunforsvar kjem for oppfriskingsdose, som for dei vil vere dose 4. 

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.pdf


Sist oppdatert: 01.02.2022
Publisert: 01.02.2022