Risikovurdering veke 5

Så det er litt mindre reisevirksomhet enn sist veke. Me minner om å unngå unødvendige reiser og spesielt ikkje til kommunar på austlandet og vestlandet som har strengare smitteverntiltak grunna den muterte varianten av koronaviruset. Ein kan rådføre seg på koronatelefonen ved behov.

Kvar veke framover skal kommunen rapportere på kva risikonivå vår kommune ligg på og denne veka er det også nivå 1 slik som i veke 4, altså det lavaste nivået. Me har ingen påviste tilfeller men risikoen for å få inn smitte og muterte varianter av koronaviruset er høgare no enn sist veke grunna utviklingen i kommuner rundt oss som t.d Ulvik, Kvam og Samnanger. Det er også påvist muterte varianter av viruset i Bergen, men ikkje utbrudd som til no har medført strengare restriksjoner i Bergen og omegnskommunane. Dette kan fort endre seg og me må som sist veke forvente at det kan bli innført strengere restriksjoner på kort varsel. Det er 5 ulike risikonivå som figuren under viser.

Status vaksinering:

1. Dose: 256 stk

2. Dose: 66 stk

Risikovurdering veke 5


Sist oppdatert: 08.02.2021
Publisert: 08.02.2021