Smitteutvikling veke 5

Frå måndag 31. januar til søndag 6. februar har 211 personar (2605 pr. 100 000 innbyggjarar) fått påvist koronavirus med PCR-test i Osterøy kommune. I tillegg har 80 personar nytta den nye registreringa for hurtigtest. 

Aldersfordeling

Smitten er størst blant barn og unge og deira husholdning. Dei fleste barnehagar og skular har no smitte. Smittevegen er hovudsakleg i husstand, skule, barnehage og arbeidsplass.


Sist oppdatert: 09.02.2022
Publisert: 09.02.2022