Status smitte veke 49

Aldersgruppa er frå 1 år til 90 år. Fordelinga på smitta er jamn over alle aldersgrupper, men flest vaksne og dei fleste er vaksinert. Smitten er spreidd utover i heile kommunen. 


Sist oppdatert: 13.12.2021
Publisert: 13.12.2021