Status smitte veke 50

Fordelinga på smitta er jamn over alle aldersgrupper. Smitten er spreidd utover i heile kommunen. 

Minner om at teststasjonen denne veka er open måndag - torsdag kl. 09-12.

 


Sist oppdatert: 20.12.2021
Publisert: 20.12.2021