Status smittetal veke 3

Som forventa er det ein auke av smittetilfelle også på Osterøy.

Hovudsakleg er smitten i husstand, skule og på arbeidsplass.

Aldersfordelinga ser slik ut: 

 


Sist oppdatert: 25.01.2022
Publisert: 25.01.2022