Status smittetal veke 4

Dette er ei kraftig auke som er forventa. 

Me har ikkje aldersfordelinga for veke 4, men det er i hovudsak mest smitte blant unge og deira husholdning.

Smittesporarane har ikkje kapasitet til å ringe til alle med positiv PCR/innsendt test, men alle må framleis ringe smittetelefonen 56192267 når dei tester positivt på heimetest.

Det er varsla ny pressekonferanse i kveld der ein melder om ytterlegare lettelsar i koronatiltaka.


Sist oppdatert: 01.02.2022
Publisert: 01.02.2022