Status veke 46

På Osterøy har det fungert fint med tilrådingar før i pandemien, og me innfører derfor ikkje noko forskrift om smitteverntiltak på dette tidspunkt.
Me oppmodar sterkt å følgja smittevernråda!
  • Hald deg heime om du er sjuk
  • Test deg ved symptom
  • Hald avstand til andre der det er mogleg
  • Bruk munnbind om det ikkje er mogleg å halda ein meter avstand

Me følgjer situasjonen nøye og endringar i tiltak, og eventuelt innføring av forskrift, kan kome raskt.


Sist oppdatert: 19.11.2021
Publisert: 19.11.2021