Museum

Havråtunet

Havrå er ein gard med ei historie som strekker seg tilbake til bronsealderen. Garden vart freda i 1998. På garden er klyngetunet og den gamle teigdelinga framleis intakt.

Garden er eit unikt minne om gardsdrift, byggjeskikk og arbeidsliv på dei mangbølte vestlandsgardane.

Trykk her for å komme til heimesida til Havråtunet. Her finn du opningstider og kontaktinformasjon. 

Osterøy museum

Osterøy museum vart skipa i 1920. i dag har museet utvikla seg til ein viktig regional institusjon der den lokale historia til Osterøy blir vist mellom anna gjennom byggeskikk og tradisjonelle handverksprodukt.

Samlingane er å finna i eldre hus som står rundt på området, og i eit moderne nybygg. Det eldste huset på museet er Fjellskålnesloftet frå 1600-talet. Museet spelar også ei viktig og aktiv rolle for det utøvande kulturlivet på Osterøy med konsertar og foredrag.

Trykk her for å komme til heimesida til Osterøy museum. Her finn du opningstider og kontaktinformasjon. 

Besøk Osterøy museum på facebook

 

Hamre kyrkje

Ein av dei store attraksjonane på Osterøy og blant dei få tømmerkyrkjene som er att i Noreg. Kyrkja blei bygd kring 1620. Det har stått kyrkjer på
Hamre før og den første kyrkja trur ein blei sett opp i 1020. 

Hamre kyrkje var soknekyrkje i mellomalderen. Ho var etter alt å dømme hovudkyrkje for heile Nordhordland, og kyrkjestaden kan ha vore den eldste i regionen.

Trykk her for å lese meir om kyrkja og hennar historie. Du kan og tinga omvisning i kyrkja.


Sist oppdatert: 17.11.2021
Publisert: 08.11.2018