Kontakt oss

Har du spørsmål om byggjesak, planarbeid eller oppmåling? 

Ring innbyggjarservice og vi set deg over til ledige sakshandsamarar.  

Telefon: 56 19 21 00

Du kan og sende spørsmålet til

Byggesak

Har du spørsmål om byggjesaker? 

  • Telefontid: Måndag, onsdag og torsdag - klokka 9-13.

Du kan avtale møte byggesaksavdelinga. Vi ønskjer å hjelpe flest mogleg, og har difor avgrensa tid for kvar samtale/avtale. 


Sist oppdatert: 14.02.2023
Publisert: 08.11.2018