HeimPlan, bygg og eigedomPlanarPågåande offentlege planar

Pågåande offentlege planar

Kommuneplanen sin arealdel 

Klikk her for å kome til kunngjeringa av planprogram og arealinnspel

Detaljregulering Hauge offentlege tenester

Klikk her for å kome til kunngjeringa om oppstart av planarbeid på Hauge. 

Detaljregulering Haus sentrum sør

Klikk her for å kome til kunngjeringa om oppstart av planarbeid i Haus. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Frå 22.juni 2022 til 31.august 2022 kan du kome med innspel til kommunedelplanen. Innspela kan du sende til post@osteroy.kommune.no

Planprogrammet vart vedteken av heradsstyret 17.06.2021. Du kan lese planprogrammet i sin heilskap her. 

Klikk her for å kome til kunngjeringa av oppstart av planarbeid og planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 


Sist oppdatert: 23.06.2022
Publisert: 08.11.2018