Behandlingstid og status i byggjesak

Når vi har motatt saka, får du ei stadfesting i posten av oss.

Behandlingstid

Som hovudregel er behandlingsfristen vår 3 veker for enkle byggjetiltak, og 12 veker for meir omfattande saker.

§ 21-7.Tidsfrister med særskilte virkninger

Sjå Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling i Plan og bygningslova og Forskrift om byggesak:

 

Status på saka di 

Lurer du på kven som er sakshandsamar? Vil du laste ned dokumenta knytt til byggjesaka di? 

Slik går du fram

Kontakt Servicekontoret. 

Ha gards- og bruksnummer, evt saksnummer tilgjengeleg. 

Send ein e-post til post@osteroy.kommune.no

eller ring 56 19 21 00 - Telefontid måndag - fredag klokka 09-13.


Sist oppdatert: 10.12.2018
Publisert: 08.11.2018