HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring - Rundhovde utbyggingsavtale

Høyring - Rundhovde utbyggingsavtale

Utbyggar er Rønhovde Eiendom AS.

Spørsmål kan rettast til Osterøy kommune v/ juridisk rådgjevar Hege Eeg. 

Eventuelle merknadar vert å senda på digitalt høyringsskjema, post til Osterøy kommune v/ Hege Eeg, Postboks 1, 5282 Lonevåg, eller til post@osteroy.kommune.no (merk e-post med «Merknad Rundhovde utbyggingsavtale»). 

Frist for å kome med merknad er 28.3.22

Saksdokument:

Rundhovde - Utbyggingsavtale_underteikna.pdf

 

Rundhovde - plankart.pdf

Rundhovde - føresegn.pdf

Rundhovde - Avtale om justeringsrett.pdf

Rundhovde - Kart som viser veg og fortau.pdf

Rundhovde - Kart som viser leidningsnett.pdf


Sist oppdatert: 28.02.2022
Publisert: 28.02.2022