HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring og innspel til eigarskapsmelding - Anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Høyring og innspel til eigarskapsmelding - Anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Osterøy kommune ber om høyringsinnspel på følgjande punkt:

  1. Generelle tilbakemeldingar på eigarforhold
  2. Innspel til økonomiske støtteordningar
  3. Innmelding av anlegg som manglar i oversikten

 

Frist for høyringssvar er 16. juni. Svar sendast til post@osteroy.kommune.no, merka sak 2024/1364.

 

Dokumentet kan lesast her: Eigarmelding anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivtet.pdf

Du vil òg finne dokumentet i papirformat på følgjande stader:

  • Osterøy rådhus, 1.etg
  • Kultursmia, biblioteket, 2.etg
  • Kultursmia, frivilligsentralen, 1.etg

 


Sist oppdatert: 29.04.2024
Publisert: 29.04.2024