HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALET 2023

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALET 2023

I samband med kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 er det høve til å førehandsrøysta frå 03. juli.

Dette vert kalla tidlegrøysting, og er meint for veljarar som ikkje har høve til å røysta i ordinær periode for førehandsrøystinga (frå 10. august), og som heller ikkje kan røysta på valdagen 11. september.

Tidlegrøystinga startar 03. og varar til 09. august.

Røystestad:        Osterøy rådhus i vanleg opningstid kl. 09.00 – 15.00

Har du spørsmål, så ta kontakt på telefon 56192100 eller 56192163

Meir informasjon om valet finn du på heimesida vår, www.osteroy.kommune.no


Sist oppdatert: 03.07.2023
Publisert: 03.07.2023