HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering - Høyring av Formannskapet si innstilling til budsjett 2021

Kunngjering - Høyring av Formannskapet si innstilling til budsjett 2021

Formannskapet handsama i sitt møte 25.november forslag til budsjett og økonomiplan. Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligg med dette ute til høyring og offentleg ettersyn.

Budsjettet vert endeleg vedteke i Heradsstyret 9.desember 2020.

Dokument

 


Klikk her for å sjå tilhøyrane dokument som vart sendt med saka til Formannskapet.

 

Opptak frå Formannskapsmøtet 25.november kan du sjå her. 

 

Uttale til framlegget vert å senda til: post@osteroy.kommune.no eller pr brev til Osterøy kommune, postboks 1, 5293 Lonevåg.


Sist oppdatert: 01.12.2020
Publisert: 27.11.2020