Kunngjering av namnesak for Struken med fleire

Kartverket har reist namnesak etter §6 i lov om stadnamn for å få avklart rett namnebruk og rette skrivemåtar for offentleg bruk. Dette gjeld mellom anna Struksentunnelen/Strukatunnelen, Hagebø/Kupo, Kyrkjebruvik/Kirke-Bruvik,Kløvvika/Kløvika m.fl.
Publisert: 31.01.2019
Sist endra: 31.01.2019