HeimPolitikk og høyringarSaker og innkallingar

Saker og innkallingar

Innkallingar til politiske utval og råd

Heradsstyret 

Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 16.00 på onsdagar. 

Innkalling og saksliste til møtet 20. februar 2019

Formannskapet 

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 13.00 på onsdagar. 

Plan- og kommunalteknisk utval

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl.13.00 på onsdagar. 

 

Valstyret 

Innkalling og saksliste til møte 13. februar 2019

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 

Innkalling og saksliste til møte 14. februar 2019

Eldrerådet 

Innkalling og saksliste til møte 27. februar 2019


Sist oppdatert: 13.03.2019
Publisert: 06.12.2018