HeimPolitikk og høyringarSaker og innkallingar

Saker og innkallingar

Innkallingar til politiske utval og råd

Heradsstyret 

Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 16.00 på onsdagar 

Tilleggssak til møtet 25. september 2019

Innkalling og saksliste til møtet 25. september 2019 

Tilleggsinnkalling til møtet 19. juni 2019

Innkalling og saksliste til møtet 19. juni 2019 

Innkalling og saksliste til møtet 28. mai 2019 

Innkalling og saksliste til møtet 27. mars 2019

Innkalling og saksliste til møtet 20. februar 2019

Formannskapet 

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 13.00 på onsdagar. 

 

Plan- og kommunalteknisk utval

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl.13.00 på onsdagar. 

 

Valstyret 

 

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 

Innkalling og saksliste til møte 17. september 2019

Innkalling og saksliste til møte 6. juni 2019

Innkalling og saksliste til møte 24. april 2019 

Innkalling og saksliste til møte 14. februar 2019

Eldrerådet 

Innkalling og saksliste til møte 15. august 2019 

Tilleggsinnkalling til møte 06. juni 2019  

Innkalling og saksliste til møte 06. juni 2019

Innkaling og saksliste til møte 24. april 2019

Innkalling og saksliste til møte 27. februar 2019


Sist oppdatert: 20.09.2019
Publisert: 06.12.2018