Val 2019

Kommune- og fylkestingsvalet 2019 haldast måndag 9. september
Publisert: 01.11.2018
Sist endra: 21.01.2019

Ved kommune- og fylkestingsval veljast representantar til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Neste val er måndag 9. september 2019. Vala haldast kvart fjerde år.

Informasjon om valet i Osterøy kommune vil verte lagt ut på denne sida.

Meir informasjon om valet og om kven som har stemmerett finn du på VALG.no

For partier – listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

Alle parti som ønskjer å stille til val, må levere eit listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ønskjer å stille til val i. Fristen er 1. april 2019 kl. 12.00.

 

Rettleiing til utfylling av listeforslag finn du på VALG.no