HeimSkatt, næring og landbrukLandbruk og utmarksbruk