Veterinærvakt

Veterinærvakt for produksjonsdyr og hest 

Telefon  409 12 088

Telefonen er bemanna 24 timar i døgnet, heile året.

Veterinærvakt for smådyr og kjæledyr

Telefon 820 90 060 

Naudnummer for gardbrukarar

Viltskade

Telefon 02 800 (Politiet)

 

Me minner om at all vaktteneste gjeld akutt hjelp og livstruande skadar. Du kan ringe eit av telefonnumra og få opplyst kven som er vakthavande veterinær.

Når kan du ringe veterinærvakta?

  • Kvardagar frå 16.00 til 08.00
  • I helger
  • På heilagdagar

Kva kan veterinærvakta hjelpe deg med?

Veterinærvakta er eit tilbod til dyreeigarar som treng akutt hjelp utanom ordinær arbeidstid.

Me hjelper deg:

  • når du treng akutt hjelp
  • ved livstruande skadar
Smådyrsklinikkar

Osterøy Veterinærklinikk held til i kjellaren på Coop Extra bygget på Valestrand.

Trykk her for å gå til heimesida.
Sist oppdatert: 24.05.2023
Publisert: 13.11.2018