Næringsutvikling

Osterøy Utvikling

Osterøy Utvikling driv eigedomsforvalting og eigedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Selskapet eig bankbygget i Lonevåg sentrum og omsorgsbustader i Haus.

Osterøy Utvikling jobbar også med næringsutvikling i Osterøy, og har vore spesielt engasjert i utvikling av reiseliv. Frå august 2019 er selskapet hyra inn av Osterøy kommune for å leie prosjektet "Arena for næringsutvikling". Selskapet er eigd av Osterøy kommune.

Les meir på Osterøy Utvikling si facebookside

Kontakt

Tobby Sander Tomassen, dagleg leiar

Besøksadresse 

Osterøy kommune, Rådhuset

Geitaryggen 8

5282 Lonevåg

Sjå kart

Etablerarstøtte

Det er mogleg å søkje om etablerarstøtte. Hordaland fylkeskommune har løyvd 2,0 mill kr til etablerarfond for Bergensregionen for 2019. Søknadane vil bli hansama fortløpande. 

Les meir etablerarstøtten og om korleis du kan søkje her. 

Næringsfondet i Osterøy

Næringsfondet i Osterøy er eit verkemiddel for å fremje og styrke næringslivet i kommunen.

Vi støttar tiltak som går til bedriftsutvikling og bedriftsetablering og kommunen sitt eige arbeid med næringsutvikling.

Trykk her for å laste ned og lese retningslinene og sjå kva kriterer vi vurderer søknaden din etter.

Slik søkjer du

Trykk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet vårt. 

Ønskjer du å diskutere om prosjektet ditt kan passe inn i retningslinene til næringsfondet?

Ta kontakt med Servicekontoret

Søknadsfrist

Vi har to søknadsfristar i året: 1. mars og 1. oktober. 

Kom-an.no

Har du ein idè du vil utvikle?

Kom-an.no er nettstaden for eldsjeler og gründerar i Hordaland som treng hjelp for å kome i gang med ein bedriftsidé eller eit prosjekt.

Klikk her for å lese meir om kom-an.no

Osterøy kommune

Ordføraren og rådmannen prioriterar høgt å følgje opp dei som tek initiativ til etablering og utvikling av nye idèar. 

Ta kontakt med servicekontoret. 

Invest in Bergen

Invest in Bergen er finansiert av Hordaland fylkeskommune og følgjande kommuner: 
Askøy, Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fusa, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Klikk her for å lese meir om Invest in Bergen.

Etablerersenteret i Bergen

Etablerersenteret i Bergen tilbyr kurs i etablering, rettleiing og nettverkstreff til gründere og oppstartbedrifter i Hordaland.

Klikk her for å lese meir om Etablerersenteret.


Sist oppdatert: 12.11.2019
Publisert: 13.11.2018