HeimSkatt, næring og landbrukNordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Lindås, Meland, Modalen, Radøy og Osterøy. 

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for desse kommunane. Fagleg instruksjonsmyndighet innanfor skatteområdet har staten, og vert utøva gjennom Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Skatt Vest.

Ansvarsoppgåver:

 • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
 • Innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
 • Føring av skatterekneskap for kommunane
 • Informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
 • Arbeidsgjevarkontroll
Kontakt oss
Navn (e-post) Telefon Arbeidoppgåver
Trond Viggo Mjellelid 56 37 58 91 Kemnar
Else Kallekleiv 56 37 58 93 Skatterekneskap
Karoline Rathore 56 37 51 99 Innkrevjing
Martin Bergfjord Johansen 56 37 58 99 Innkrevjing
Tommy Klementsen 56 37 58 94

Rekneskapskontroll

Torill Leirvåg 56 37 52 01 Rekneskapskontroll og kommunale avgifter
Grethe Haugsvær 56 37 58 81 Rekneskapskontroll

Besøksadresse  

Burkhovdane 5
5914 Isdalstø
(vis a vis Knarvik barneskule)

Sjå kart.

Opningstid

 • Måndag til fredag frå 08:00 til 15:30

Kontaktinformasjon

Betalingsinformasjon

Kontonummer for å betale skatt og arbeidsgiveravgift:

 • Modalen: 63450612520
 • Osterøy: 63450612539
 • Meland: 63450612563
 • Radøy: 63450612601
 • Lindås: 63450612636
 • Austrheim: 63450612644
 • Fedje: 63450612652

KID lagar du her https://www.skatteetaten.no/kid/

Pengar tilgode - endre eller registrere konto?  

Har du ikkje registrert eller ønskjer å bytte kontonummer til utbetaling av skattepengar? Bruk dette skjemaet:

Skjema for registrering av bankkonto

Fyll ut og signer skjemaet. Pass på at du legg ved følgjande dokumentasjon før du sender det til oss:

 • dokumentasjon på det er din konto eller at du har disposisjonsrett
 • kopi av legitimasjon med bilete og signatur

Det er ikkje trygt å sende sensitive opplysningar på e-post. Difor ber vi deg om å skjema med nødvendig dokumentasjon til:

Nordhordland kemnerkontor,
v/Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20,
5914 Isdalstø


Sist oppdatert: 03.12.2018
Publisert: 13.11.2018