HeimSkatt, næring og landbrukNordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor

Opningstid og kontaktinformasjon

Opningstid

Måndag til fredag frå klokka 08:00 til 15:30.

Kontaktinformasjon

Telefon: 56 37 50 28
E-post: post@nhkemner.no

Besøksadresse  

Burkhovdane 5
5914 Isdalstø
(vis a vis Knarvik barneskule)

Sjå kart.

Postadresse

Nordhordland kemnerkontor, 
v/Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug

Våre tenester

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for Alver, Modalen og Osterøy. 

Kontoret skal ivareta dei oppgåvene det lokale skatteoppkrevjarkontoret hadde, som mellom anna er:

  • innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
  • innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
  • føring av skatterekneskap for kommunane
  • informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • arbeidsgjevarkontroll
Betalingsinformasjon

Trykk her for kontonummer for å betale skatt og arbeidsgiveravgift

KID lagar du her https://www.skatteetaten.no/kid/

Pengar tilgode - endre eller registrere konto?  

Trykk her for å endre kontonummer for utbetaling av skattepengar


Sist oppdatert: 27.02.2020
Publisert: 13.11.2018