Region Bergen Reiseliv

Osterøy er medlem i destinasjonsselskapet for heile Bergensregionen.

Bergen Reiselivslag har saman med 13 kommunar i Vest- og Nordhordland skipa eit nytt destinasjonsselskap for heile Bergensregionen. Målsettinga er vekst både nasjonalt og internasjonalt for heile regionen, og oppnå ein sterkare posisjon i forhold til andre destinasjonar.

Bergen Reiselivslag arbeider med marknadsføring, sal og profilering, samt vertskapsoppgåver og formidling i Turistinformasjonen på Fisketorget i Bergen. Ressursene i Bergen Reiselivslag jobber for heile Region Bergen som reiselivsdestinasjon.

Prosjektstart var 1.10.2017 og Osterøy kommune vart medlem i juni 2018. Osterøy kommune og Osterøy Reiselivslag deler på medlemsavgiften. 

Osterøy Utvikling er engasjert i reiselivssatsinga på Osterøy på vegne av kommunen.

Nordhordland Utviklingsselskap IKS koordinerer arbeidet for kommunane i Region Nordhordland. Formelt er det kvar einskild kommune som er medlem i Bergen Reiselivslag. Men for å sikre en felles strategi frå kommunane vert Nordhordland Utviklingsselskap IKS nytta som eit formelt bindeledd i saker som gjeld alle kommunane.

Årsrapport 2018

2018 var det første hele kalenderåret for den nye og utvidede destinasjonen for Bergen og regionen. Høsten 2018 meldte også Gulen kommune seg inn, og nå består Bergen Reiselivslag av 13 kommuner: Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Fedje, Austrheim, Lindås, Radøy, Meland, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen.

Årsrapporten for 2018 kan du lese digitalt her.

Kontakt Osterøy Reiselivslag

Trond Lillejord, reiselivssjef

Prosjektleiar Region Bergen

Ann Kristin Schei

www.visitbergen.com


Sist oppdatert: 05.05.2023
Publisert: 07.02.2019