HeimSkule og utdanningElevvelferdHelsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HfU) er eit tilbod til ungdom frå 13 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestille time.

På helsestasjon for ungdom treff du helsesjukepleiar, psykolog og lege. Dei tilsette har teieplikt.

Opningstid: Tysdag klokka 15.00 - 16.30
Opningstidene følgjer skuleruta.

Besøksadresse: 

Fotlandsvegen 27

5282 Lonevåg

Vis i kart 

Kva kan du få hjelp til? 

  • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon
  • Spørsmål i samband med seksualitet
  • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her
  • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse
  • Ete forstyrringar
  • Problem i forhold til rus
  • Rettleiing i samband med graviditet
  • Vanskar heime, på skulen, eller med vener
  • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing
  • Ved behov for anna hjelp kan vi henvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Kontakt oss

Telefon: 56192400

Telefontid kvar dag frå 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

E-post: osteroy.helsestasjon@osteroy.kommune.no

Leiande helsesjukepleiar Bente Kari Thorsen

E-post: bente.kari.thorsen@osteroy.kommune.no


Sist oppdatert: 20.01.2020
Publisert: 28.02.2019