HjemSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Barneskulane våre
Lonevåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Solbjørgsdalen 13

5282 Lonevåg

Sjå kart.

 

Kontaktpersonar

Rektor: Tove Merethe G. Balestrand

Avdelingsleiar Kate Kollvangsnes

Avdelingsleiar Kathe Heimvik

SFO leiar Linda K. Hugnastad

 

Lærarar 

Jenny-Mari Vevle (kontaktlærar 1.klasse)

Sarah L. Eriksen (kontaktlærar 2.klasse)

Siri Vevle Lavik (kontaktlærar  3.klasse)

Anne Grethe Mjelde (Kontaktlærar 3.klasse)

  • 94 53 55 02

Martin Nessestand Mjøs (kontaktlærar 4.klasse)

Ingvill Tønjum (kontaktlærar 4.klasse)

Monica Henriksen (kontaktlærar 5.klasse)

Anne – Britt Mjelstad (kontaktlærar 5.klasse)

Bjarte Kuven (kontaktlærar 6.klasse)

Hanne Hauge Aasheim (kontaktlærar 6.klasse)

Johanne E. Svenheim (kontaktlærar  7.klasse)

Simon Kleppe Røskeland (kontaktlærar 7.klasse)

Anveig Solberg (timelærar 1 .klasse)

Hanne Hernes (timelærar 1.klasse)

Jannicke Bosåen (grunnleggande norsk)

Ingrid Sæbø Øksnes (grunnleggande norsk)

Janne Stamnes (timelærar 3. klasse og 4.klasse)

Kristoffer Vågen Sedal (timelærar 5.klasse)

Mari Thomassen Pedersen (timelærar 6.klasse )

Anne Kristine Mahle Vikne (timelærar 7.klasse)

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

Toini Zahl Bakken

Grete Hatland

Ilona Walzcyk

Stina Rolland

Bente Bleikli

Nina Lone

Haus skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Haus skule
Votlavegen 54
5286 Haus

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Alvhild Nygård og avdelingsleder 1-3 

Avdelingsleiar 4-7: Sigrun Reigstad

 

Leiar SFO: Rebekka Mjelde

Kontaktlærarar

1.trinn:

Marte Gjerstad

2.trinn:

Eli Hole

3.trinn: 

Sylvelin Torp

Kristin Elvik Bolset

4.trinn:

Cassandra Presthus 

5.trinn:

Anne Marit Hartveit

6.trinn: 

Marit Kalleklev 

7.trinn: 

Fredrik Evensen 

Lærarar

May Elin Haugland

Eva Lill Reigstad

Frøya Småland 

Turid S Fedje Mjelde

Bente Holm Hjortland

 

Pedagogiske medarbeidarar /SFO personale

Rebekka Mjelde

Anita Litland 

Charlotte Blindheim

Gjertrud Borgund

Lillian Kallekleiv 

Veronica Melchersen Vevle

Marita Uddal Habbestad

Reinhald hovudansvar:

Eli Hauge

Valestrand skule

Kontakinformasjon

Telefon: 56 19 27 60

Besøksadresse:

Valestrandsvegen 338
5281 Valestrandsfossen

Sjå kart. 

Kontaktpersonar

 Rektor: Britt M Marøy Rød 

Konstituert avdelingsleiar 1.-3. trinn: Elin Kleppe Fossbakken 

Avdelingsleiar 4.-7. trinn: Ingvild Therese Berentsen

SFO-leiar: Wenche Solberg Hauge

 

SFO: 913 14 769

Arbeidsrom 1. og 2. klasse: 56 19 27 63

Arbeidsrom 3. og 4. klasse: Ikkje telefon

 

Kontaktlærarar

1.trinn: Kristine Hamre og Anna Karina Bognøy 

2.trinn: Eva Fjellstad og Andreas Skare Christensen 

3.trinn: Rebecca Boland og Annike Solberg Seilen

4.trinn: Elin Tytingvåg og Cato Mange Humborstad 

5.trinn: Hanne Charlotte Haugland 

6.trinn: Marit Kvamen og Else Sophie Skeidsvoll 

7.trinn: Vidar Rosnes og Inge Haugland 

Lærarar

Ingunn Torp Bell

Karina Bognøy

Inge Haugland

Kristine Hamre

Else Sophie Skeidsvoll

Cato Humborstad

Fredrik Iversen

Anne Lise Edvardsdal

Maren E. Reigstad

Annike R. Solberg

Elin Tytingvåg

Hanne Charlotte Haugland

Elin K. Fossbakken 

 

Fagarbeidarar og assistentar

Florence Opiyo

Johanne Soltvedt

Sara Mohamad Dakdouka 

Therese Borgstein

Are Rolland Raknes

Lidia Selezneva-Eletskaya

Mariann Fjellskålnes:

Kathrine Tveit:

 

Wenche Hauge (SFO-leiar)

Fotlandsvåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Osterøyvegen 2689

5283 Fotlandsvåg

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Hanne Siri Hellan

Personalrom: 56 19 23 33

SFO: 409 12 117

Lærarar

Kontaktlærar 1.klasse: Ingunn Berg Nilsen

Kontaktlærar 2.klasse: Baste Neu Hatland

Kontaktlærar 3.klasse: Torhild Meyer

Kontaktlærar 4. og 5. klasse: Anne-Mette Lundgren Åsheim

Kontaktlærar 6. og 7. klasse: Agathe Låstad Henriksen

 

Audhild Skare

Baste Neu Hatland

Neidy Rundhovde

Tinna Maria Gudmundsdottir

Pedagogiske medarbeidarar

Linda Veland

Cecilie Nordås Kvåle

Line Arnesen Tysse - SFO leiar

Ungdomsskulane våre

Osterøy ungdomsskule

Kontakinformasjon

Besøksadresse: 

Osterøy ungdomsskule

Fotlandsvegen 83

5282 Lonevåg

Sjå kart.

Telefon: 56 19 26 80

Kontaktpersonar

Rektor: Siv Grete Stamnes 

Avdelingsleiar: Heine Tjoflot 

Avdelingsleiar og rådgjevar: Tore Johan Langeland

Konstituert avdelingsleiar: Ann Kristin Borge

Kontor: Hilde R. Sture 

 

Kontaktlærarar

Siri Margrete Kleppe

Kontaktlærar 8A

Lars Braathen Reigstad

Kontaktlærar 8B

Stine Johannessen

Kontaktlærar 8C

Lillian Ugedal Øvsthus

Kontaktlærar 8D

Ann Kristin Borge

Kontaktlærar 8E

Grethe Nerdalen Fjellskålnes

Kontaktlærar 8F

Randi Hole

Kontaktlærar 9A

Helga Reigstad

Kontaktlærar 9B

Åslaug Timenes Bell

Kontaktlærar 9C

Geir Iversen

Kontaktlærar 9D

Karina Tysse

Kontaktlærar 9E

Mathias Uberg Tyvold

Kontaktlærar 9F

Ida Kollvangsnes

Kontaktlærar 10A

Linn Kalland

Kontaktlærar 10B

Maria Småland

Kontaktlærar 10C

Gaute Kleiveland

Kontaktlærar 10D

Gunvor Myking

Kontaktlærar 10E

Alexander Thunestvedt

Kontaktlærar 10F

 

Private barne og ungdomsskular på Osterøy

Hamre grendaskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Hosanger Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida.

Hjellvik Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Danielsen Ungdomsskule Osterøy (Duo)

Klikk her for å gå til heimesida.

Videregåande skule

Osterøy vidaregåande skule

Les om Osterøy vidaregåande skule på deira heimeside.

Vaksenopplæring og opplæring for innvandrarar

Osterøy integrering- og læringssenter

Vårt hovudmål er  at alle vaksne innbyggarar i Osterøy kommune skal kunne vere ein del av lokalsamfunnet, organisasjonslivet og yrkeslivet, uavhengig av nasjonalitet og funksjonsnivå.

Våre arbeidsoppgåver er:

  • Opplæring i norsk språk og kultur for alle framandspråkelige vaksne.
  • Grunnskuleundervisning for vaksne, inkludert opplæring i grunnleggjande dugleikar for deg som grunna sjukdom eller skade har mista dugleikar på grunnskulen sitt område.
  • Mottak, busetnad, rettleiing og oppfølgjing av busette flyktningar i Osterøy kommune.
  • Rettleie privatpersonar og organisasjonar på Osterøy som ynskjer å drive integreringsarbeid, eller som har møtt på fleirkulturelle utfordringar i kvardagen.

Vi held til på Hauge. Du får tak i oss ved å ringe 56 19 27 52  eller 90074437 måndag til fredag, klokka 08.00 – 14:00, eller ved å stikke innom.

Les meir om tilboda her. 


Sist oppdatert: 24.11.2023
Publisert: 18.06.2018