HeimSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Barneskulane våre
Lonevåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Solbjørgsdalen 13

5282 Lonevåg

Sjå kart.

Skuleruta 2021-2022 for Lonevåg skule 

Kontaktpersonar

Rektor: Tove Merethe G. Balestrand

Avdelingsleiar Kate Kollvangsnes

Avdelingsleiar Kathe Heimvik

SFO leiar Linda K. Hugnastad

Merkantil Ida Marie Larsen

 

LÆRARAR

Siri Vevle Lavik (kontaktlærar  1.klasse)

Anveig Solberg (kontaktlærar  1.klasse)

Jenny-Mari Vevle (kontaktlærar 2.klasse)

Hanne Hernes (Kontaktlærar 2.klasse)

Monica Henriksen (kontaktlærar 3.klasse)

Anne – Britt Mjelstad (kontaktlærar 3.klasse)

Bjarte Kuven (kontaktlærar 4.klasse)

Mari Thomassen Pedersen (kontaktlærar 4.klasse)

Johanne E. Svenheim (kontaktlærar  5.klasse)

Simon Kleppe Røskeland (kontaktlærar 5.klasse)

Sarah L. Eriksen (kontaktlærar 6.klasse)

Hanne Hauge Aasheim (kontaktlærar 6.klasse)

Karoline Loftås (kontaktlærar 7.klasse)

Jannicke Bosåen (timelærar)

Janne Stamnes (timelærar)

Audhild Myklebust Torp (timelærar)

Kristin Thue (timelærar)

Ingrid Sæbø Øksnes (timelærar)

Anne Kristine Mahle Vikne (timelærar)

Anne Grethe Mjelde (timelærar)

Kristin R. Holleland (timelærar)

Bente Holm Hjortland (timelærar)

Eystein Markmanrud (timelærar)

 

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

Toini Zahl Bakken

Grete Hatland

Ilona Walzcyk

Stina Rolland

Bente Bleikli

Nina Lone

 

Haus skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Haus skule
Votlavegen 54
5286 Haus

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Tove Ludvigsen

Avdelingsleiar: Sigrun Reigstad

Avdelingsleiar 1-4 : Hanne Siri Hellan

 

Leiar SFO: Rebekka Mjelde

Kontaktlærarar

1.trinn:

2.trinn: 

3.trinn:

4.trinn:

5.trinn:

6.trinn:

7.trinn: 

Lærarar

May Elin Haugland

Hildegunn Reigstad

Turid Sofie Feidje Mjelde

Pedagogiske medarbeidarar /SFO personale

Anita Litland 

Charlotte Blindheim

Gjertrud Borgund

Lillian Kallekleiv Johnsen

Marita Uddal Habbestad

Rebekka Mjelde

Veronica Melchersen Vevle

Reinhaldarar

Ingunn Høylo

Sølvi Solberg

Rudite Hanstveit

Valestrand skule

Kontakinformasjon

Telefon: 56 19 27 60

Besøksadresse:

Valestrandsvegen 338
5281 Valestrandsfossen

Sjå kart. 

Kontaktpersonar

Rektor: Elisabeth Eikrem Åmdal

Avdelingsleiar: Alvhild Nygard

Arbeidsrom 1. og 2. klasse: 56 19 27 63

Arbeidsrom 3. og 4. klasse: 56 19 27 64

SFO: 913 14 769 

Leksehjelp: 409 12 093

Kontaktlærarar

1.klasse: Ingrid Tandstad og Rebecca L.Larsen

Klassetelefon: 409 12 109

2.klasse: Maren E.Reigstad og Eva Fjeldstad  

3.Klasse:Karina Bognøy og Fredrik Iversen

4.klasse:Renate F.Gjøstein og Marit Kvamen                                                

5.klasse: Elin Kleppe Fossbakken og Elin Tytingvåg

6.klasse: Kristoffer V. Sedal 

7.klasse : Anne Lise Edvardsdal og Anita E.Hauge

Lærarar

Alvhild Nygard (teamleiar 1.-4. trinn)

Karina Bognøy

Kristoffer Vågen Sedal

Renate Fossdal Gjøstein

Fredrik Iversen

Anne Lise Edvardsdal

Eva Fjeldstad

Anita E. Hauge

Maren E. Reigstad

Annike R. Solberg

Elin Tytingvåg

Hanne Charlotte Haugland

Elin K. Fossbakken 

Fagarbeidarar og assistentar

Florence Opiyo

Kari Mostrøm

Johanne Soltvedt

Dagrun Vevle

Marianne Hjelmeland

Therese Borgstein

Are Raknes

Wenche Hauge (SFO-leiar)

Mariann Fjellskålnes:

Fotlandsvåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Osterøyvegen 2689

5283 Fotlandsvåg

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Kjell Haugland

Personalrom: 56 19 23 33

SFO: 409 12 117

Lærarar

Kontaktlærar 1.klasse: Linda Bjørndal

Kontaktlærar 2.klasse: Torhild Meyer

Kontaktlærar 3.klasse: Anne-Mette Lundgren Åsheim

Kontaktlærar 4.klasse: Ingunn Berg-Nilsen 

Kontaktlærar 5.klasse: Ingunn Berg-Nilsen 

Kontaktlærar 6.klasse: Agathe Låstad Henriksen

Kontaktlærar 7.klasse: Agathe Låstad Henriksen

 

Audhild Skare

Baste Neu Hatland

Neidy Rundhovde

Malene Stamnes

Pedagogiske medarbeidarar

Linda Veland

Cecilie Nordås Kvåle

Hannah Heimark - SFO-leiar

Ungdomsskulane våre

Osterøy ungdomsskule

Kontakinformasjon

Besøksadresse: 

Osterøy ungdomsskule

Fotlandsvegen 83

5282 Lonevåg

Sjå kart.

Telefon: 56 19 26 80

Kontaktpersonar

Rektor: Hjørdis Østerbø

Avdelingsleiar Heine Tjoflot

Rådgjevar og konstituert avdelingsleiar Tore Johan Langeland

Sekretær Hilde Revheim Sture

Kontaktlærarar

Ida Kollvangsnes

Kontaktlærar 8A

Jan Kenneth Rønnestad

Kontaktlærar 8B

Maria Småland

Kontaktlærar 8C

Gaute Kleiveland

Kontaktlærar 8D

Lovise Hole

Kontaktlærar 8E

Alexander Thunestvedt

Kontaktlærar 8F

Grethe Nerdalen Fjellskålnes

Kontaktlærar 9A

Sebastian Haugland

Kontaktlærar 9B

Lillian Ugedal Øvsthus

Kontaktlærar 9C

Stine Johannessen

Kontaktlærar 9D

Ann Kristin Borge

Kontaktlærar 9E

Siri Margrete Kleppe

Kontaktlærar 9F

Elisabeth Ødegaard

Kontaktlærar 9G

Linn Kalland

Kontaktlærar 9H

Karina Tysse

Kontaktlærar 10A

Lars Braathen Reigstad

Kontaktlærar 10B

Randi Hole

Kontaktlærar 10C

Helga Reigstad

Kontaktlærar 10D

Åslaug T. Bell

Kontaktlærar 10E

Geir Iversen

Kontaktlærar 10F

Private barne og ungdomsskular på Osterøy

Hamre grendaskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Hosanger Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida.

Hjellvik Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Danielsen Ungdomsskule Osterøy (Duo)

Klikk her for å gå til heimesida.

Videregåande skule

Osterøy videregåande skule

Les om Osterøy videregåande skule på sida til Hordaland fylkeskommune.

Vaksenopplæring og opplæring for innvandrarar

Osterøy integrering- og læringssenter

Vårt hovudmål er  at alle vaksne innbyggarar i Osterøy kommune skal kunne vere ein del av lokalsamfunnet, organisasjonslivet og yrkeslivet, uavhengig av nasjonalitet og funksjonsnivå.

Våre arbeidsoppgåver er:

  • Opplæring i norsk språk og kultur for alle framandspråkelige vaksne.
  • Grunnskuleundervisning for vaksne, inkludert opplæring i grunnleggjande dugleikar for deg som grunna sjukdom eller skade har mista dugleikar på grunnskulen sitt område.
  • Mottak, busetnad, rettleiing og oppfølgjing av busette flyktningar i Osterøy kommune.
  • Rettleie privatpersonar og organisasjonar på Osterøy som ynskjer å drive integreringsarbeid, eller som har møtt på fleirkulturelle utfordringar i kvardagen.

Vi held til på Hauge. Du får tak i oss ved å ringe 56 19 27 52  eller 90074437 måndag til fredag, klokka 08.00 – 14:00, eller ved å stikke innom.

Les meir om tilboda her. 


Sist oppdatert: 23.03.2022
Publisert: 18.06.2018