HeimSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Barneskulane våre

Lonevåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Solbjørgsdalen 13

5282 Lonevåg

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Kristin-Merethe Nøttveit

Avdelingsleiar Kate Kollvangsnes

Kontormedarbeidar Linda Knutsen Hugnastad

Lærarar

Jannicke Bosåen (kontaktlærar 1. klasse)


Anne Grethe Mjelde (kontaktlærar 1. klasse)


Eystein Markmanrud (kontaktlærar 2. klasse)


Siri Vevle Lavik (kontaktlærar 2. klasse)


Jenny Mari Vevle (kontaktlærar 3. klasse)


Anveig Solberg (kontaktlærar 3. klasse)


Audhild Torp Myklebust (kontaktlærar 4. klasse)


Monica Henriksen (kontaktlærar 4. klasse)


Kristin Thue (kontaktlærar 5. klasse)


Kathe Heimvik (kontaktlærar 5. klasse)


Johanne Svenheim (kontaktlærar 6. klasse)


Bjarte Kuven (kontaktlærar 6. klasse)


Vidar Rosnes (kontaktlærar 7. klasse)


Karoline Loftås (kontaktlærar 7. klasse)

 



Maria Smith (Ressursteamleiar)


Anne Vikne (timelærar)


Kristin R. Hølleland (timelærar)


Elin Bøe Kleiveland (timelærar)


Simon Røskeland Kleppe (timelærar)


Janne Stamnes (timelærar)


Hanne Hernes (timelærar)


Bente H. Hjortland (timelærar)

 

Haus skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Haus skule
5286 Haus

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Tove Ludvigsen

Inspektør: Sigrun Reigstad

Leiar SFO: Linn Cecilie Fossdal

Kontaktlærarar

1.trinn:

2.trinn: 

3.Trinn:

4.trinn:

5.trinn:

6.trinn:

7.trinn: 

Lærarar

Elise Kristine Vikne

Eva Lill Reigstad

Hildegunn Reigstad

Jorunn Haukås

May Elin Haugland

Stine Johannessen

Synnøve Jordalen

Fagarbeidarar/SFO personale

Charlotte Blindheim

Grethe Lilleheil

Lillian Kallekleiv Johnsen

Maylinn Ryland Olsen

Rebekka Mjelde

Veronica Melchersen Vevle

Yvonne Angelskår Kreybu

 

Reinhaldarar

Ingunn Høylo

Kristine Aasheim

Valestrand skule

Kontakinformasjon

Telefon: 56 19 27 60

Besøksadresse:

Valestrandsvegen 338
5281 Valestrandsfossen

Sjå kart. 

Kontaktpersonar

Rektor: Britt Rød

Avdelingsleiar: Tove M. G Balestrand

Arbeidsrom 1. og 2. klasse: 56 19 27 63

Arbeidsrom 3. og 4. klasse: 56 19 27 64

SFO: 913 14 769 

Leksehjelp: 409 12 093

Kontaktlærarar

1. trinn: Sarah L. Eriksen og Ingunn T. Bell

2. trinn: Elin Tytingvåg og Elisa Gabrielsen

3. trinn: Eva Fjeldstad

4. trinn: Karina Bognøy og Anne Lise Edvardsdal

5. trinn: Marit Kvamen og Ida Katrine R. Brekken

6. trinn: Unni U. Vedå og Elin Kleppe

7. trinn: Hanne Charlotte Haugland

Lærarar

Elisa Gabrielsen

Ingunn T. Bell

Karina Bognøy

Fredrik Iversen (permisjon)

Anne Lise Edvardsdal (Elevråd)

Eva Fjeldstad

Anita E. Hauge

Maren E. Reigstad

Marit Kvamen

Annike R. Solberg (Permisjon)

Elin Tytingvåg

Hanne Charlotte Haugland

Unni U. Vedå

Anne-Mette K. L. Aasheim(Verneombod)

Sarah L. Eriksen (Teamleiar 1.-4.trinn)

Elin Kleppe

Tone Tepstad Lisæter

Ida Katrine R. Brekken

Mari T. Pedersen

Fagarbeidarar og assistentar

Florence Opiyo

E-post: Florence.Awino.Opiyo@osteroy.kommune.no

Kari Mostrøm

Johanne Soltvedt

Dagrun Vevle

Marianne Hjelmeland

Therese Borgstein

Are Raknes

Wenche Hauge

Fotlandsvåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Osterøyvegen 2689

5283 Fotlandsvåg

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Kjell Haugland

Fagleiar: Herborg Røskeland

Personalrom: 56 19 23 33

SFO: 409 12 117

Lærarar

Kontaktlærar 1.klasse: Linda Bjørndal

Kontaktlærar 2.klasse: Marianne Daltveit

Kontaktlærar 3.klasse: Neidy Rundhovde

Kontaktlærar 4.klasse: Ingunn Berg-Nilsen

Kontaktlærar 5.klasse: Baste Neu Hatland

Kontaktlærar 6.klasse: Herborg Røskeland

Kontaktlærar 7.klasse: Agathe Låstad Henriksen

Audhild Skare

Torhild Kristine Meyer

Assistentar

Hannah Heimark

Linda Veland

Cecilie Nordås Kvåle

Ungdomsskulane våre

Osterøy ungdomsskule

Kontakinformasjon

Besøksadresse: 

Osterøy ungdomsskule

Fotlandsvegen 83

5282 Lonevåg

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Tor Arne Aasen

Inspektør Jarle Hanstveit

Inspektør Øystein Borge

Sekretær Hilde Revheim Sture

Lærarar

Ann Kristin Borge

Kontaktlærar 9A

Cathrine Bysheim

Faglærar

William Dale

Kontaktlærar 10D

Grethe Nerdalen Fjellskålnes

Kontaktlærar 9E

Ane Soldal Hagebø

Kontaktlærar 8E

Annbjørg Bysheim

Faglærar

Renathe Hatland

Faglærar

Solveig Hole

Kontaktlærar 10A

Eldbjørg Ryste Hølleland

Faglærar

Arvid Hølleland

Faglærar

Geir Iversen

Kontaktlærar 10F

Linn Kalland

Kontaktlærar 9G

Gaute Kleiveland

Faglærar

IKT-avd

Siri Margrete Kleppe

Kontaktlærar 9B

Ida S Kollvangsnes

Kontaktlærar 10C

Tore Johan Langeland

Rådgjevar

Kontaktlærar 9D

Utviklingsleiar 8. trinn

Bjarte Opheim Lygre

Faglærar

IKT-avd

Thor Moe Lønning

Kontaktlærar 8D

Gunvor Myking

Kontaktlærar 8F

Helga Reigstad

Kontaktlærar 10G

Lars Braathen Reigstad

Kontaktlærar 10B

Jan Kenneth Rønnestad

Kontaktlærar 8B

Maria Småland

Kontaktlærar 8C

Randi Hole

Kontaktlærar 9F

Heine Tjoflot

Faglærar

Karina Tysse

Kontaktlærar 10H

Magnhild Helene Tysse

Faglærar

Trond Vevle

Kontaktlærar 9H

Elisabeth Ødegaard

Kontaktlærar 9C

Magne Østigård

Faglærar

Lillian Ugedal Øvsthus

Kontaktlærar 10E

Utviklingsleiar 9. trinn

Assistentar

Ingebjørg Birkaas

Assistent

Lars Hatland

Miljøarbeidar/TL-ansvarleg

Hilde Cathrin Heimvik

Assistent

Kaisa Helena Puputti

Assistent

Magnus Reitan

Assistent

Hildegunn Veseth

Assistent

Private barne og ungdomsskular på Osterøy

Hamre grendaskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Hosanger Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida.

Hjellvik Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Danielsen Ungdomsskule Osterøy (Duo)

Klikk her for å gå til heimesida.

Videregåande skule

Osterøy videregåande skule

Les om Osterøy videregåande skule på sida til Hordaland fylkeskommune.

Vaksenopplæring og opplæring for innvandrarar

Osterøy integrering- og læringssenter

Vårt hovudmål er  at alle vaksne innbyggarar i Osterøy kommune skal kunne vere ein del av lokalsamfunnet, organisasjonslivet og yrkeslivet, uavhengig av nasjonalitet og funksjonsnivå.

Våre arbeidsoppgåver er:

  • Opplæring i norsk språk og kultur for alle framandspråkelige vaksne.
  • Grunnskuleundervisning for vaksne, inkludert opplæring i grunnleggjande dugleikar for deg som grunna sjukdom eller skade har mista dugleikar på grunnskulen sitt område.
  • Mottak, busetnad, rettleiing og oppfølgjing av busette flyktningar i Osterøy kommune.
  • Rettleie privatpersonar og organisasjonar på Osterøy som ynskjer å drive integreringsarbeid, eller som har møtt på fleirkulturelle utfordringar i kvardagen.

Vi held til på Hauge. Du får tak i oss ved å ringe 56 19 27 52 måndag til fredag, klokka 08.00 – 14:00, eller ved å stikke innom.

Les meir om tilboda her.


Sist oppdatert: 26.04.2019
Publisert: 18.06.2018