HeimVal 2021

Val 2021

 Valdagen for stortingsvalet i 2021 er mandag 13. september

Vallistene

31. mars kl. 12 er frist for innlevering av listeforslagene

01. juni er frist for godkjenning av listeforslagene. Dette er det fylkesvalstyrene som avgjer.

02. juni vert dei godkjente listeforslagene publisert og kunngjort.

Manntal

30. juni skal alle velgjere vere manntalsført i den kommunen dei er folkeregistrert. Etter dette, og så snart det lar seg gjere, skal valstyret kunngjere tid og stad for at manntalet skal leggast ut for offentleg ettersyn.

Normalt skal endeleg mantal vere klart innan 10. juli

Tidlegstemming

30. juni skal valstyret ha kunngjort tid og stad for tidlegstemming.

Tidlegstemming starter 01. juli og varer til 09. august.

Førehandsstemming

09.. august. skal valstyret ha kunngjort tid og stad for tidlegstemming.

Førehandsstemmingen starter 10. august og varer til 10. september.

Ambulerande stemmegiving (stemme der ein opphelt seg)

Velgjere som på grunn av sykdom eller uførleik ikkje kan stemme ordinært kan søkje om å få gje sin stemme der dei er og oppheldt seg.

Høve til å søkje om dette er vert kunngjort seinare.


Sist oppdatert: 19.01.2021
Publisert: 19.01.2021