Avlaupshandtering

Søkje om privat avlaupsanlegg og utsleppsløyve

Søk om privat avlaupsanlegg og utsleppsløyve her.

Slik hindrar du kloakklukt

Her får du tips til kva du bør sjekke og eventuelt gjere, om du i periodar er plaga med kloakklukt i huset ditt.

Hugs at det er krav til vasslås på alle avløpsinstallasjonar

I det kommunale avløpsnettet kan det danne seg kloakkgassar med sterk lukt. Kravet om vasslås skal hindre at lukta kjem ut av avløpsnettet og inn i huset ditt. Enkelte gonger kan det hende at vatnet i vasslåsen fordampar eller forsvinn. Dette kan føre til at kloakklukta kjem ut i rommet, der utstyret/sluken er plassert.

Underdimensjonering eller feil montering av anlegget i huset ditt, kan også føre til at vakuum i avløpsnettet suger vatnet ut i vasslåsen. I nokre tilfelle, kan vasslåsen bli brote når reinsepluggen/stakepluggen i sluken manglar.

Sjekk om avløpsleidningane dine er tette

Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeleg å oppdage utan røyrinspeksjon eller røyktesting av avløpsnettet.

Hugs at det er krav til lufting over tak

For å unngå at du får lukt i huset ditt, er det krav til lufting over tak. Lufting over tak kan hindre undertrykk, som kan føre til at vatnet frå vasslåsen vert sugd ut.

Dette kan du gjere sjølv – før du tar kontakt med fagpersonar

  1. Start med å etterfylle alle vasslåsar i huset ditt med vatn.
  2. Hjelper det ikkje, rår vi deg til å ta kontakt med ein røyrleggar for ei fagleg vurdering av avløpsanlegget i huset ditt.

Har du rotter i huset ditt?

Rotter som dør og vert liggande i bygg, kan etter ei viss tid avgi ei lukt som liknar kloakklukta. Rotter kan også gnage hol i avløpsledningar, og vere årsaken til luktproblema i huset ditt.


Sist oppdatert: 10.12.2018
Publisert: 30.11.2018