Telefonvarsling

Skjer det noko i nabolaget ditt eller i området der du driv næring, ønskjer vi å nå deg på ein rask og enkel måte. For å gjere dette har vi tatt i bruk eit nytt verktøy, som sender ein tekstmelding til mobilen din eller les opp ei melding på fasttelefonen din.

For å sikre at vi når deg, er det viktig at du sjekkar kva nummer du står oppført med i den såkalla «varslingstenesta». Oppskrifta finn du nedst i denne artikkelen.

Vi varslar for eksempel når vi må:

  • Stenge vatnet ditt
  • Varsle eit kokepåbod
  • Sperre ein veg i nabolaget ditt

Vi brukar også varslingstenesta om det skjer ei krise, som rammar område i kommunen vår.

Korleis verkar det? 

Når du tar telefonen, får du opplest ei melding. Meldinga er lest inn på førehand. På slutten av meldinga får du beskjed om å taste:

1 – for å stadfeste at du har oppfatta meldinga
9 – for å høyre meldinga på nytt

Vi kan sjå kven som har stadfesta at dei har oppfatta meldinga. Er det nødvendig, kan vi oppsøke dei husstandane der vi er usikre på om folk har oppfatta informasjonen.

Mottar du meldinga på sms, er det inga system for stadfesting.

Kvifor varslar vi på denne måten?

Vi har tatt i bruk dette systemet, for å gi best mogleg service. Ei annonse i avisa eller ei melding på heimesida eller facebook når ikkje alltid alle. Dessutan kan det skje akutte hendingar, som gjer at vi ikkje rekkjer å informere på vanleg måte.

I tillegg til telefonvarsling, vil vi også bruke heimesida og facebooksida til kommunen.

Får du ikkje telefonvarsling? 

Får du ikkje telefonvarsling frå kommunen, kan årsaka vere at informasjonen din ikkje er oppdatert i offentlege register, f.eks. norge.no. 

Slik sikrar du at aktuelle meldingar kjem til deg

Varsling på andre adresser

Har du behov for å motta varslingar for ei adresse i tillegg til din oppføring i offentlege register? F.eks. om du er pårørande, verge osv. Då kan du legge deg til i eit Tilleggsregister.

Du gjer oppføringa via denne lenka: https://varslemeg.no/


Sist oppdatert: 08.11.2018
Publisert: 08.11.2018