HeimOm kommunenKommunal kriseleiing KKL

Kommunal kriseleiing KKL

Den kommunale kriseleiinga har ein overordna funksjon i samband med handtering av større uønskte hendingar.

Kriseleiinga skal ikkje delta i sjølve redningsarbeidet på skadestaden.

 
Kommunal kriseleiing består av:    
Kommunedirektør Ingvild Hjelmtveit 988 90 718
Ordførar Lars Fjeldstad 970 44 755
Varaordførar Alexander Thunestvedt 478 46 424
Kommunalsjef helse, omsorg og sosial Kristin Ruud Myking 990 10 087
Kommunalsjef oppvekst Olaf M. Hella 474 62 749
Kommunalsjef samfunnsutvikling Arnstein Øvsthus 900 21 354
Politisk sekretariat Runar Ludvigsen 948 04 108

Kriseleiinga sine oppgåver

  • Innhente opplysningar om situasjonen i kommunen.
  • Treffe vedtak om tiltak for å hindre/redusere skadar på personar, miljø og materielle verdiar.
  • Prioritere ressursar frå kommunen si side.
  • Ansvar for at psykososial støtteteneste vert operativ.
  • Halde kontakt med skadestadsleiinga.
  • Utarbeide og sende ut informasjon til innbyggjarane og media. 
  • Loggføre kva tiltak som vert sett i verk.
  • Gje rapport om situasjonen i kommunen til statsforvaltaren. 

Sist oppdatert: 20.02.2024
Publisert: 20.02.2024