Tilskotsordningar

Målgruppa for ordninga er frivillege kulturorganisasjonar som vil inkludera flyktningar frå Ukraina som ønskjer å delta i ein musikk- eller kulturaktivitet.

Tiltak som kan motta tilskot:

  • Deltaking på sommaraktivitetar
  • Introduksjonsaktivitetar i lokalsamfunn
  • Rekruttering til langsiktig deltaking

 

Lag som driv med musikk, teater, dans og kulturarv kan søkja.

Søknadsskjema finn du her: Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger – Norsk musikkråd

Ved spørsmål ta kontakt med silje.solberg@osteroy.kommune.no


Sist oppdatert: 27.06.2022
Publisert: 27.06.2022