Oppheving av kokevarsel

Valestrand, Hauge, Lonevåg

Kommunen melder om at nye drikkevannsprøvar viser tilfredsstillande vasskvalitet og kokevarslet vert oppheva fra i dag av for all som er tilknytta Daltveit vassverk.

Hamre, Gjerstad

Kommunen melder om at nye drikkevannsprøvar viser tilfredsstillande vasskvalitet og kokevarslet vert oppheva fra i dag av for all som er tilknytta Hamre og Gjerstad vassverk. 

Les meir 26. oktober 2016

Gratulerar til Osterøy ungdomsskule

Me vil gratulera Osterøy ungdomsskule med flott resultat på grunnskulepoeng!
Les meir 27. oktober 2016

Nytt telefonnummer til Nordhordland legevakt

Etter overgang til nødnettstelefoni har Nordhordland legevakt fått nytt nummer: 56357460. Hugs at du og kan ringe 116...
Les meir 27. oktober 2016

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HP...
Les meir 27. oktober 2016

Kva skjer med sjø- og strandsoneplanen framover?

I løpet av hausten vil den politiske arbeidsgruppa og planavdelinga vurdera merknadar og innspel. Vi vonar at planen kan...
Les meir 27. oktober 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag28. okt.
Kulturkalender Osterøy
søndag30. okt.
Kulturkalender Osterøy
søndag30. okt.
Kulturkalender Osterøy
søndag30. okt.
Kulturkalender Osterøy
mandag31. okt.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish