Støtte til ditt kulturminne - frist for å søkje midlar i Kulturminnefondet er 1. november 2017

Støtte til bevaring av kulturminner i privat eige

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner. 

Les meir 27. juni 2017
Valestrand_garverimiljo_555x300

Stortings- og sametingsvalet 2017 - TIDLEGRØYSTING

Førehandsrøysting i perioden  01. juli  til og med  09. august vert kalla tidlegrøysting, og er meint for veljarar som i...

Skap eit aktivitetstilbod i ditt nærmiljø

Gjensidigestiftelsen støttar prosjekt som bidrar til at flest mogeleg får like mogelegheiter til en aktiv kvardag. Du ka...

Sjø og strandsoneplanen - Oversikt merknadar

Det er kome inn 23 merknadar frå private og offentlege instanser til planen ved 2. gongs høyring. I tillegg har Fylkesko...
Les meir 22. juni 2017

Invitasjon til foreldre som har barn i 1. - 4. klasse

ICDP-kurs

Lurer du på korleis du kan få eit enda betre forhold til barnet ditt? I september startar Osterøy kommune opp kurs i for...
Les meir om kurset 21. juni 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag28. juni
Kulturkalender Osterøy
onsdag28. juni
Kulturkalender Osterøy
torsdag29. juni
Kulturkalender Osterøy
fredag30. juni
Kulturkalender Osterøy
tirsdag04. juli
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish