Vedtak av forvaltningsplan for hjort for Osterøy kommune 2016-2020

PT vedtak 090/17 22.06.17

I møte 22.06.17 gjorde plan-og kommunalteknisk utval følgjande vedtak: 

"Osterøy kommune, Plan- og kommunalteknisk utval, vedtek vedlagde Forvaltningsplan for hjort i Osterøy kommune 2017-2021.

Retningslinene blir gjort gjeldane frå vedtaksdato 22.06.2017."

Les meir 21. september 2017
Forvaltningsplan for hjort for Osterøy kommune 2016-2020_300x424

Bosset blir henta trass i konkurs

RenoNorden AS, selskapet som har bosstømminga på Osterøy, har gått konkurs. Dersom du ikkje får anna melding frå BIR, bl...
Les meir om saka. 19. september 2017

Møte i heradsstyret onsdag 20. september

Det vert nytt møte i heradsstyret onsdag 20.09.17. Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00. Innkalling...

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan e...
Les meir om det nye regelverket 17. september 2017

Ledige brøyteruter f.o.m. vintersesongen 2017

Osterøy kommune har ledig to brøyteruter f.o.m. vintersesong 2017: rute Lonevåg - Hosanger og rute Haus. Svarfrist: Fred...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag23. sep.
Kulturkalender Osterøy
søndag24. sep.
Kulturkalender Osterøy
søndag24. sep.
Kulturkalender Osterøy
tirsdag26. sep.
Kulturkalender Osterøy
onsdag27. sep.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish