Oppstart privat planarbeid Detaljregulering for massetak på Vevletveit, gnbr 6/1- høyringsfrist 15.08.16

PlanID 1253 2016 001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om at reguleringsplanarbeid er sett i gang for massetak på eigedomen gnr. 6 bnr. 1 ved Vevletveit i Osterøy kommune.

Les meir 30. juni 2016
Planavgrensing Vevletveit

Program for kystsogevekene er klart!

Kystsogevekene 2016

Kystsogevekene går av stabelen for 20. gang i år. Programmet går frå 13. august til 18.september. 
Les meir 13. juli 2016

Områderegulering Valestrand sentrum høyringsfrist 26.08.2016

PlanID 12532011003 - 2.gongs høyring og offentleg ettersyn

Områdeplan for Valestrand er lagt ut til 2. gongs høyring og offentleg ettersyn. I områdeplanen føreslår kommunen rammer...
Les meir 28. juni 2016

Nordhordland Biosfæreområde - informasjonsbrev juni 2016

Biosfæreprosjektet

Det har vore eit aktivt halvår for Biosfæreprosjektet. Ein har sett i gong dei første prosjekta, jobba tett med UNESCO f...
Les meir 13. juli 2016

#Jegmotmeg - kampanje

Kampanjen #Jegmotmeg er retta mot ungdom og psykisk helse. Helse Vest har oppretta ei nettside til kampanjen der dei inf...
Les meir 12. juli 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag05. aug.
Kulturkalender Osterøy
onsdag10. aug.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Turkart annonse

Web levert av CustomPublish