Bosset blir henta trass i konkurs

RenoNorden AS, selskapet som har bosstømminga på Osterøy, har gått konkurs. Dersom du ikkje får anna melding frå BIR, blir bosset ditt henta som normalt.

Les meir om saka. 19. september 2017

Møte i heradsstyret onsdag 20. september

Det vert nytt møte i heradsstyret onsdag 20.09.17. Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00. Innkalling...

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan e...
Les meir om det nye regelverket 17. september 2017

Ledige brøyteruter f.o.m. vintersesongen 2017

Osterøy kommune har ledig to brøyteruter f.o.m. vintersesong 2017: rute Lonevåg - Hosanger og rute Haus. Svarfrist: Fred...

Treng kandidatar til kulturprisen

Osterøy sin kulturpris skal delast ut og vi ber om grunngjevne forslag på kandidatar. Fristen er 22.09.17.
Les meir 31. august 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag23. sep.
Kulturkalender Osterøy
søndag24. sep.
Kulturkalender Osterøy
søndag24. sep.
Kulturkalender Osterøy
tirsdag26. sep.
Kulturkalender Osterøy
onsdag27. sep.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish