Kunngjering av vedtak av detaljregulering Småland næringsområde - Hauge planID 12532014001- klagefrist 21.04.17

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-12  har Heradsstyret gjort følgjande vedtak ( 005/17): 

Heradsstyret vedtek i medhald av plan-og bygningslova § 12-12 detaljplan for Småland næringsområde – Hauge planID 12532014001 med plankart, føresegner og planskildring datert 24.11.16 og VA rammeplan datert 16.11.15."

Les meir 21. mars 2017
Plankart_vedtak_Småland

Møte i heradsstyret onsdag 29. mars

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00.  Innkalling og saksdokument til møtet finn du her  Mellom ...

Søknad om skulefritidsordning

Du kan no søkja plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det  er eit tilbod før og etter skuletid for elevar i...
Les meir 20. mars 2017

Fotballtrener til Stjernelag

I samarbeid med Osterøy kommune ønskjer Osterøy IL å starta Stjernelag - for spelarar med nedset funksjonsevne. I samban...
Les meir om utlysinga 16. mars 2017

Kunngjering - Eigedomsskattelista 2017 - nye takstar

Eigedomsskattelista for Osterøy kommune ligg til ålment ettersyn på heimesida til Osterøy kommune og i servicetorget på ...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

mandag27. mars
Kulturkalender Osterøy
tirsdag28. mars
Kulturkalender Osterøy
tirsdag28. mars
Kulturkalender Osterøy
onsdag29. mars
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish