Vil de rydde og gjerda inn store beiteområde?

Landskap i drift prosjektet har kr 500.000 att til rydding og inngjerding av større, samanhengande beiteområde. Frist for å sende inn skisse er 4. juli.

Les meir 23. juni 2016
Landskap i drift prosjektet har midlar att til rydding og inngjerding av beiteområde. Foto: landskapidrift.no

Det vart nei

Kommunereforma

Sak nummer 043/16 - Framtidig kommunestruktur - vurdering av samanslåing med Bergen kommune vart behandla i heradsstyrem...
Les meir 22. juni 2016

Videooverføring av heradsstyremøte

I kveld vert saka om kommunereforma avgjort i heradsstyret. I samband med dette sender Bygdanytt live videooverføring fr...
Les meir 22. juni 2016

Tysdag 28 juni 16 kl 18-20

Folkemøte om reguleringsendring Rundhovde Bustad - Valestrand

Forslagsstillar Rønhovde bygg og anlegg AS og plankonsulent Asplan Viak As inviterer i samarbeid med Osterøy kommune til...
Les meir 10. juni 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag29. juni
Kulturkalender Osterøy
onsdag06. juli
Kulturkalender Osterøy
onsdag13. juli
Kulturkalender Osterøy
onsdag20. juli
Kulturkalender Osterøy
onsdag27. juli
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish