Folkehelseprofil for Osterøy kommune

Folkehelseprofil 2017

Osterøy kommune har fått ny oppdatert folkehelseprofil. Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffa seg oversikt over helstilstanden i befolkningen og faktorar som påvirkar denne, j.m. lov om folkehelsearbeid.

Les meir 28. april 2017
Illustrasjonsbilete

Høyring - Fugledalen utbyggingsavtale

Med heimel i plan og bygningslova § 17-4, samt avtale mellom partane, har formannskapet i møte 15.03.2017 vedteke å legg...
Les meir om høyringa 24. april 2017

Høyring sjø- og strandsoneplanen

2. gongs offentleg ettersyn av sjø og strandsoneplanen

Heradsstyret vedtok i møte 22. februar å leggja ut kommunedelplan for sjø og strandsone ut på høyring. Alle kan kome med...

Invitasjon til folkemøte skuleutgreiing Valestrand

Osterøy kommune inviterer til folkemøte i Kongshall 20. april. Tema er skuleutgreiing Valestrand. Du finn program og mei...
Les meir 20. april 2017

Slik får du ei branntrygg påske

Pass på når påskekosen involverar bruk av eld – anten det er stearinlys, bruk av gass, grill eller fyring på peisen. Ver...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

tirsdag02. mai
Kulturkalender Osterøy
onsdag03. mai
Kulturkalender Osterøy
onsdag03. mai
Kulturkalender Osterøy
onsdag03. mai
Kulturkalender Osterøy
torsdag04. mai
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Vårspel 2017 - 26.04.17

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish