Tilskot frå Hordaland fylkeskommune

Du kan no søkje tilskot frå Hordaland fylkeskommune til skilting og merking av turløyper. Fylkeskommunen lyser også ut tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for born og ungdom, og arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale meisterskap i 2019.

Les meir 14. august 2018
Illustrasjonsfoto tuskilt

Kunngjering - oppstart av planarbeid med planprogram detaljregulering Olsneset - NKKS - Bruvik planID 12532010002

Merknadsfrist 14.09.18

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-8, 12-9 og 4-1 vert det varsla oppstart av privat reguleringsarbeid for detaljr...
Les meir 28. juni 2018

Oppheving av vatnsparing frå i dag, 13. august, for Haus, Votlo, Viknåfeltet, Valestrand, Hauge og Lonevåg

Oppheving av vatnsparing frå i dag, 13. august, for Haus, Votlo, Viknåfeltet, Valestrand, Hauge og Lonevåg.
Les meir 13. august 2018

Påmelding til kurs: Livsstilsendring-meistring av eiga helse

Saman for betre helse i Nordhordland

13. august 2018

Oppheva vatnsparing og vatningsforbod på Bruvik

Vatnsparing og vatningsforbod på Bruvik vert oppheva frå i dag, 6. august. Dette gjeld alle abonnentar som er tilknytt k...
Les meir 06. august 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag17. aug.
Kulturkalender Osterøy
onsdag22. aug.
Kulturkalender Osterøy
lørdag25. aug.
Kulturkalender Osterøy
lørdag25. aug.
fredag31. aug.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Kystsogevekene 2018

osteroyvideothumbnail.jpg

Web levert av CustomPublish