Støtte til ditt kulturminne - frist for å søkje midlar i Kulturminnefondet er 1. november 2017

Støtte til bevaring av kulturminner i privat eige

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner. 

Les meir 27. juni 2017
Valestrand_garverimiljo_555x300

Kunngjering- oppstart av planarbeid Maurhaugen bustad Gbnr 137, bnr 70 m.fl - Valestrand

Merknadsfrist 15.08.17.

Med heimel i plan-og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av privat reguleringsarbeid for Maurhaugen bu...
Les meir 26. juni 2017

1.gangs høyring og offentleg ettersyn - 12532015005 reguleringsendring Rundhovde bustadområde- Valestrand

Høyringsfrist 18.08.17

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-14 har plan-og kommunalteknisk utval i møte 22.06.17 gjort vedtak om å...
Les meir 27. juni 2017

Skap eit aktivitetstilbod i ditt nærmiljø

Gjensidigestiftelsen støttar prosjekt som bidrar til at flest mogeleg får like mogelegheiter til en aktiv kvardag. Du ka...

Stortings- og sametingsvalet 2017 - TIDLEGRØYSTING

Førehandsrøysting i perioden  01. juli  til og med  09. august vert kalla tidlegrøysting, og er meint for veljarar som i...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

tirsdag25. juli
Kulturkalender Osterøy
onsdag26. juli
Kulturkalender Osterøy
tirsdag01. aug.
Kulturkalender Osterøy
onsdag02. aug.
Kulturkalender Osterøy
fredag04. aug.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Annonse nummerskilt.PNG

Web levert av CustomPublish