Seminar - Osterøy inn i framtida

Presentasjonar frå seminaret

Osterøy kommune skipa 25. mai 2016 til eit seminar om framtidig samfunnsutvikling i kommunen. Målgruppa var heradstyret, administrasjon, frivillige organisasjonar og andre viktige samfunnsaktørar. Program og dei ulike presentasjonane ligg vedlagt.

Les meir 27. mai 2016
Bilete seminar2

Kommunesamanslåinga

Byrådet i Bergen har anbefalt for bystyret at Bergen kommune slår seg saman med Samnanger, Vaksdal og Osterøy kommuner. ...
Les meir 26. mai 2016

Forvaltningsplan for hjortevilt 2016-2020 - Høyring og offentleg ettersyn

Plan og kommunalteknisk utval vedtok i møte 18.05.16 å legge forvaltningsplan for hjort for perioden 2016-2020 ut på høy...
Les meir 25. mai 2016

Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 01. juni

Plan- og kommunalteknisk utval har nytt møte onsdag 01. juni, kl. 13.00 i Osterøy rådhus. Innkalling og saksdokument ...

Rapport - Verknadar av endra kommunestruktur

Endringar av kommunestruktur vil føre til konsekvensar for ei rekkje av kommunen sine oppgåver. Rapporten som kommunen h...
Les meir 23. mai 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag01. juni
Kulturkalender Osterøy
onsdag08. juni
Kulturkalender Osterøy
onsdag15. juni
Kulturkalender Osterøy
onsdag22. juni
Kulturkalender Osterøy
onsdag29. juni
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish