HeimFolkehelseprofil 2019 for Osterøy

Folkehelseprofil 2019 for Osterøy

Folkehelseprofil 2019 for Osterøy. 

Folkehelseinstituttet har gitt ut folkehelseprofil for Osterøy 2019. 

Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne. 

Du kan lese Folkehelseprofilen her.

 

Folkehelseprofil for Hordaland

Det er og laga folkehelseprofil for Hordaland. Folkehelseprofil 2019 for Hordaland kan du lese her. 

Tidligare Folkehelseoversyn for Osterøy

 

Om folkehelseoversyn

Folkehelseoversynet er heilskapleg og seier noko om helsetilstanden til befolkninga, samstundes som den vurderer påverknadsfaktorar, utfordringar og ressursar.

Folkehelseoversynet er viktig informasjon for kommunen sine prioriteringar, for arbeidet med folkehelse og for planarbeidet til kommunen.  

Med samla oversikt over folkehelse i kommunen kan ein prioritere og sette kurs med gjeldande status og utfordringar lagt til grunn. 


Sist oppdatert: 12.03.2019
Publisert: 28.11.2018