HeimKontakt oss

Kontakt oss

Servicekontoret

Vi svarar på spørsmål om kommunen sine tenester, og med å setje deg i kontakt med din sakshandsamar.
På grunn av korona er det blitt endringar i telefontid og opningstid ved rådhuset .

Opningstid

 • Kl. 10.00 - 14.00

Telefontid klokka 09.00-15.00

Besøksadresse rådhuset:

Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Vil du heller skrive til oss?

E-post til: post@osteroy.kommune.no

eller med ordinær post til:

Osterøy kommune
Postboks 1
5293 Lonevåg

Nyttar du e-post, så oppgi din e-postadresse for å sikra høve til svar. Unngå å senda sensitiv personinformasjon per e-post.

Skal du dele sensitive personopplysningar?

Ikkje bruk e-post! Bruk eDialog ved å logge inn med BankID eller anna nivå4-sikkerhet på denne lenkja, eller kontakt oss per telefon eller ordinær postsending.

Ver merksam på at all post til Osterøy kommune vert handsama etter reglane som gjeldt for offentlegheit.

e-Dialog - sikker sending av dokument inn til kommunen

Vi oppmodar både privatpersonar og verksemder til å nytte eDialog for å sende dokument til oss på ein trygg måte.

Korleis logge inn i eDialog

Korleis fylle ut skjemaet

 • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)
 • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne)
 • Tittel: Kva dokument du sender, og gjerne saksnummer om du har det
 • Kommentar: Gje evt. ei utfyllande skildring av sendinga di
 • Hugs å laste opp relevante vedlegg som (inntil vidare) må være i PDF-format
 • Klikk på "Send forsendelse" – sendinga vert kryptert og sendast direkte til kommunens sak/arkivsystem
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks)

Korleis kan du gjere om eit dokument til PDF-format

For Word-dokument vel du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
LibreOffice og OpenOffice har eigen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".

Du skal ikkje bruke eDialog viss

 • Kommunen har elektroniske skjema, til dømes "søknad om barnehageplass", "søknad på stilling", med meir.
 • Førespurnaden gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hjå oss, då kan du kan sende e-post til post@osteroy.kommune.no
Facebook

Følg oss på Facebook

Brannvakt Osterøy

Telefonnummer til brannvakt: 905 72 711

Bergen brannvesen: 53 03 00 00

Vakttelefonar veg, vatn og avlaup

Teknisk vakttelefon dagtid mellom klokka 09-13: 56 19 21 00.

Teknisk vaktelefon kveld, natt, helg: 56 39 01 26 

Tilsette på rådhuset

Sjå telefonliste på dei ansatte ved rådhuset her 

Veterinærvakt

Kommuneveterinær - bemanna 24 timar i døgnet, heile året. 

Osterøy veterinærklinikk

Sjå heimeside.

Vilttelefon - Ved påkjøring av vilt
 • Telefon: 02800

Les om kva du skal gjere ved påkøyring av vilt. 

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Osterøy kommune:

 • 864 338 712

Kommunenummer:

 • 4630
Kontonummer

 Kontonummeret til Osterøy kommune:

 • 3633.54.98164 
Kontaktinformasjon til ordførar, politikarar og partimedlem

Send mail til ordførar på

Kontaktinformasjon til øvrige politikarar finn du her.

Telefonvarsling

Les meir om telefonvarsling her. 

Webredaktør

Webredaktør Heidi Eikeland

Ansvarlig redaktør Ingvild Kirsti Hjelmtveit (Rådmann)

Digital post

Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 12.04.2021
Publisert: 06.11.2018