HeimKontakt oss

Kontakt oss

Servicekontoret

Vi svarar på spørsmål om kommunen sine tenester, og med å setje deg i kontakt med din sakshandsamar.
På grunn av korona er det blitt endringar i telefontid og opningstid ved rådhuset .

Opningstid

  • Kl. 10.00 - 14.00

Telefontid klokka 09.00-15.00

Facebook

Følg oss på Facebook

Brannvakt Osterøy

Telefonnummer til brannvakt: 905 72 711

Bergen brannvesen: 53 03 00 00

Vakttelefonar veg, vatn og avlaup

Teknisk vakttelefon dagtid mellom klokka 09-13: 56 19 21 00.

Teknisk vaktelefon kveld, natt, helg: 56 39 01 26 

Tilsette på rådhuset

Sjå telefonliste på dei ansatte ved rådhuset her 

Veterinærvakt

Kommuneveterinær - bemanna 24 timar i døgnet, heile året. 

Osterøy veterinærklinikk

Sjå heimeside.

Vilttelefon - Ved påkjøring av vilt
  • Telefon: 02800

Les om kva du skal gjere ved påkøyring av vilt. 

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Osterøy kommune:

  • 864 338 712

Kommunenummer:

  • 4630
Kontonummer

 Kontonummeret til Osterøy kommune:

  • 3633.54.98164
Postmottak

Vil du heller skrive til oss?

E-post til: post@osteroy.kommune.no

eller med ordinær post til:

Osterøy kommune
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Nyttar du e-post, så oppgi din e-postadresse for å sikra høve til svar. Unngå å senda sensitiv personinformasjon per e-post.

Ver merksam på at all post til Osterøy kommune vert handsama etter reglane som gjeldt for offentlegheit.

Kontaktinformasjon til ordførar, politikarar og partimedlem

Send mail til ordførar på

Kontaktinformasjon til øvrige politikarar finn du her.

Telefonvarsling

Les meir om telefonvarsling her. 

Webredaktør

Webredaktør Heidi Eikeland

Ansvarlig redaktør Ingvild Kirsti Hjelmtveit (Rådmann)

Digital post

Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 18.02.2021
Publisert: 06.11.2018