HjemBarnehageTilsyn av barnehagar

Tilsyn av barnehagar

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehagar følgjer barnehagelova og forskrift om miljøretta helsevern.

Kan få pålegg om retting

Kommunen kan krevje retting av uforsvarlege eller ulovlege forhold innan ein gitt frist. Dersom barnehagen ikkje held fristen, kan kommunen vedta tidsavgrensa eller varig stenging av barnehagen.

Barnehagen kan klage på alle vedtak om retting og stenging. Klagen er det fylkesmannen i Hordaland som skal ha.

Tilsyn Osterøy

Tilsynsrapport Osterøy gårds- og friluftsbarnehage

Kva seier lova?

Trykk her for å lese paragraf 16 om tilsyn i barnehagelova.

Vil du vite meir?


Sist oppdatert: 09.11.2022
Publisert: 18.06.2018