HjemNyheterGjeldsrådgjeving

Gjeldsrådgjeving

Me har vore utan gjeldsrådgjevar i ein periode. No er det tilsett ein ny person i stillinga som startar 1. desember.

Om du treng råd og rettleiing innan gjeld og økonomi kan du senda søknad og bli satt på venteliste. Du kan og ta kontakt med gjeldstelefonen til NAV på tlf 55 55 33 39. 

Om det er akutt behov for hjelp som til dømes at du står i fare for å miste bustaden din, eller du har høge trekk på inntekt, kan du ta kontakt med NAV sosial. 


Sist oppdatert: 27.09.2022
Publisert: 27.09.2022